Eliminar notificació errònia

Hola,
He detectat una errada en una notificació, eNOTUM permet eliminar-la?.

Gràcies per endavant.

Anna Garcia

0

Comments

4 comments
 • Official comment

  Hola Anna,

  Les notificacions no poden eliminar-se per les implicacions legals que tenen, però si poden anul·lar-se tècnicament i deixar la notificació com a no visible per a la ciutadania. Segons els casos, caldrà justificar la decisió d’anul·lar-la segons correspongui (per exemple, amb un acte o resolució administratius). En el cas del portal EACAT es pot fer directament, accedint al detall de la notificació i si es fa via integració, caldrà demanar-ho al CAU indicant-ne el motiu.

  Per anul·lar-la, hauràs de seguir una de les opcions que s’expliquen en la següent FAQ: Anul·lació tècnica de notificacions electròniques 

 • Bon dia,

  Referent al fet que es pugui anul·lar independentment de l'estat en el que es trobi, en el cas que l'interessat hagi accedit a la notificació errònia, també? No n'hauria de quedar constància i fer-li una nova notificació?

  Moltes gràcies,

  0
 • Entesos. Gràcies per la resposta. 
  Va molt bé saber que es pot anul.lar, si es necessita.
  Llegeixo la FAQ i si tinc cap dubte, us ho comento.

   

   

  0
 • Bon dia,

  En resposta a la re-pregunta de l'Anna Bruy, l'anul·lació és una possibilitat que ofereix el servei si detecteu que una notificació electrònica és errònia o improcedent. Així doncs, és una opció, per aquells casos on, per exemple, s’aprecien errors materials o aritmètics en l’acte administratiu objecte de notificació, errors en les persones destinatàries mateixa o la concurrència de causes de nul·litat de ple dret, circumstàncies vinculades al procediment administratiu, i que cada ens pot decidir aplicar segons el seu protocol intern. Per tant, doncs, cada ens pot decidir en quins casos s'utilitza i com fer-ho.

  Trobaràs més informació a: https://suport-enotum.aoc.cat/hc/ca/articles/4412324029713-Anul-laci%C3%B3-de-notificacions-electr%C3%B2niques

  0

Please sign in to leave a comment.