Canvi logo de l'ens

Com es pot canviar el logo del meu ens?

Moltes gràcies

0

Comments

1 comment
  • Official comment

    Hola, Anna, si des del teu Ens es necessita modificar el logo d’e-NOTUM, ens heu d’obrir una petició de suport i adjuntar la imatge a modificar. Llavors des del CAU farem el canvi i us avisarem pel mateix tiquet ens heu obert.

Please sign in to leave a comment.