logo_nou_govobert

Seu-e, Transparència i dades obertes

logo-enotum

Notificacions electròniques

logo-cat_curt

Certificats digitals per a les administracions

logo-eacat

Tramitació interadministrativa

logo-efact

Factura electrònica de les administracions públiques

logo-viaoberta

Intercanvi de dades entre administracions

logo-etram

Tràmits en línia

integradors

Portal de suport a integradors

logo-hestia_petit

Gestió de serveis socials

logos-pscp

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

logo-idcat_curt

Entitats de registre idCAT

logo_guia_50_ombres

50 ombres legals: Guia d’administració digital

Relacions amb la ciutadania i empresa

e-NOTUM – notificació electrònica

e.FACT -factura electrònica

e-TRAM – tràmits en línia

Representa – gestor de representacions

El Meu Espai - visió integrada i interadministrativa

FUE Local – per a la tramitació d’activitats empresarials

Identitat digital i signatura electrònica

VÀLid – integrador de serveis d’identitat digital de Catalunya

Portasignatures – gestió de processos de signatura de documents

T-CAT – certificats digitals per a les administracions

Entitats de Registre T-CAT – serveis de certificació per les administracions

Entitats de Registre idCAT – entitats de registre idCAT

Signador centralitzat – d’actuacions administratives centralitzades

Validador – validador de certificats i signatures electròniques

Signador – eina de signatura electrònica per a entorns web

Segell de temps – marca de temps fiable i segura

Govern obert i Bon Govern

Govern obert – Seu-e, Transparència i dades obertes

e-TAULER – tauler d’anuncis electrònic

Bústia ètica - canal segur, confidencial i anònim

Decidim Catalunya - participació democràtica i de qualitat

Acompanyament a la transformació digital

e-SET – el mètode de treball per digitalitzar la gestió interna

Formació – activitats formatives dels serveis AOC

Contractació

PSCP – plataforma de Serveis de Contractació Pública

e-Licita – licitacions electròniques

e-Subhasta – subhasta electrònica

Registre públic de contractes – registre de contractes

Relació entre administracions

e-Valisa – valisa electrònica

Via Oberta – intercanvi de dades entre administracions

EACAT Tràmits– tramitació interadministrativa

Comunicació de domicili – comunicació de les dades de residència

SIR 2.0 – Sistema d'interconnexió de Registres

Serveis socials

HÈSTIA – gestió de serveis socials

Gestió documental

DESA’L – repositori d’expedients/documents en tràmit

iArxiu – preservació i arxiu electrònic

Registre

ERES – registre d’entrada i sortida

CÒPIA – còpies autèntiques

Registre unificat (MUX) – registre integrat dels serveis AOC

Agència de Ciberseguretat de Catalunya

logo-efact-empresa_petit

Factura electrònica de les empreses

logo-idcat_petit

Certificat digital per a la ciutadania

logo-enotum

Notificació electrònica per a la ciutadania

logo_idcatm_bn

Identificació d’usuaris amb codi d’un sol ús

logo-etram

Tràmits en línia per a la ciutadania

logo-Elicita

Presentació de licitacions per empreses

logo-representa

Gestor de representacions